“Kennis opdoen over wat leeft onder advocaten met als doel richting te geven aan het beleid van de balie tijdens het volgend gerechtelijk jaar.” Vanuit die insteek kreeg Ethel dit voorjaar de opdracht om een online bevraging te organiseren onder de advocaten van Balie Limburg. De Stafhouder presenteerde een beknopte versie van de resultaten van die bevraging tijdens de slotconferentie die afgelopen vrijdag plaatsvond.

Ongeveer 34% van de Limburgse advocaten nam de tijd om – anoniem – een zestigtal vragen in te vullen. Het zou onjuist zijn om de antwoorden van die beperkte groep deelnemers te extrapoleren naar alle advocaten. Dat was ook niet het opzet van de studie. Het valt echter op dat de resultaten van een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd aan Balie West-Vlaanderen in dezelfde lijn liggen.

Eén van de opvallendste resultaten was het antwoord op de vraag “Vindt u dat de OVB uw belangen voldoende behartigt?”. Slechts 14,5% van de Limburgse deelnemers antwoordde bevestigend. In West-Vlaanderen was dat 18,18%. Een ruime onvoldoende met andere woorden.

Lees het volledige artikel via Jubel.be op https://jubel.be/an-inconvenient-truth/.

Het bericht An inconvenient truth verscheen eerst op Ethel – the legal tech & design agency..