Briefly: The Law Blog

On January 15, 2020, Azerbaijan submitted an application to the European Court of Human Rights against Armenia, Azerbaijani state news agency reports. The application addresses “rights and freedoms of Azerbaijani citizens affected by Armenia’s military aggression against Azerbaijan”. This adds up another case to the list of interstate cases in the ECHR, which began to rise considerably in recent years. “The application raises the issue of violation of the right to life, respect for…
Sülhməramlıların tətbiqinin beynəlxalq hüquqda özünə yer etməsi prosesi 1956-cı ildə Süveyş böhranına edilən müdaxilədən bəri fərqli meyarlardan asılı şəkildə davam etmişdir. Geniş qəbul edilən yanaşmaya əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulan dövlətlərin fərdi və ya kollektiv özünümüdafiə hüququ vasitəsilə üçüncü dövlətin müdaxiləsinin mümkünlüyü sülhməramlıların tətbiqi üçün əsas sayılır.1 Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sülhməramlı dedikdə nəzərdə tutulan anlayışı dəqiqləşdirməyə çalışaq. Sülhməramlıları mandatının münaqişə tərəflərinin razılığı ilə cəlb olunmasından asılı olaraq iki…
Sülhməramlıların tətbiqinin beynəlxalq hüquqda özünə yer etməsi prosesi 1956-cı ildə Süveyş böhranına edilən müdaxilədən bəri fərqli meyarlardan asılı şəkildə davam etmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsində dövlətlərin fərdi və ya kollektiv özünümüdafiə hüququ nəzərdə tutulmuşdur. Geniş qəbul edilən yanaşmaya əsasən, bu hüquq vasitəsilə üçüncü dövlətin müdaxiləsinin mümkünlüyü sülhməramlıların tətbiqi üçün əsas sayılır.1 Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sülhməramlı dedikdə nəzərdə tutulan anlayışı dəqiqləşdirməyə çalışaq. Sülhməramlıları mandatını münaqişə tərəflərinin razılığı ilə cəlb olunmasından asılı…
Nazirlər Kabinetinin 24 sentyabr 2020-ci il tarixində qüvvəyə minən qərarı ilə fiziki şəxslərin şəxsi istehlak üçün ölkə ərazisinə sərbəst keçirə bildiyi mallarla bağlı məhdudiyyətlər xeyli artırılmışdır. Belə ki, yeni qaydalara əsasən bir təqvim ayı ərzində ölkəyə daşıyıcı ilə sərbəst gətirilə bilən malların dəyəri əvvəl 1000 ABŞ dolları qədər ola bilərdisə, indi 300 ABŞ dollarından, şəxsən gətirilən bilən malların dəyəri isə əvvəl 1500 ABŞ dolları qədər ola bilərdisə, artıq 800 ABŞ dollarından çox ola bilməz. Bəs…
Nazirlər Kabinetinin 24 sentyabr 2020-ci il tarixində qüvvəyə minən qərarı ilə fiziki şəxslərin şəxsi istehlak üçün ölkə ərazisinə sərbəst keçirə bildiyi mallarla bağlı məhdudiyyətlər xeyli artırılmışdır. Belə ki, yeni qaydalara əsasən bir təqvim ayı ərzində ölkəyə daşıyıcı ilə sərbəst gətirilə bilən malların dəyəri əvvəl 1000 ABŞ dolları qədər ola bilərdisə, indi 300 ABŞ dollarından, şəxsən gətirilən bilən malların dəyəri isə əvvəl 1500 ABŞ dolları qədər ola bilərdisə, artıq 800 ABŞ dollarından çox ola bilməz. Bəs…
03 aprel 2020-ci il tarixində Almaniya Federativ Respublikası (bundan sonra “Almaniya”) ilə Azərbaycan Respublikası (bundan sonra “Azərbaycan”) arasında məhkəmə qətnamələrinin qarşılıqlı tanınması və icrası ilə bağlı önəmli qərardad qəbul olunmuşdur. Belə ki, Bremen Əyalət Məhkəməsi 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-2(81)-1520/2016 saylı iş üzrə 21 dekabr 2016-cı il tarixli qətnaməsinin  (bundan sonra “Qətnamə”) tanınması və məcburi icrası barədə qərardad çıxarmışdır. Almaniyada Avropa İttifaqı xaricindəki dövlətlərdə qəbul olunan məhkəmə qətnamələrinin tanınması və icrası (1) Almaniyanın üzv…
03 aprel 2020-ci il tarixində Almaniya Federativ Respublikası (bundan sonra “Almaniya”) ilə Azərbaycan Respublikası (bundan sonra “Azərbaycan”) arasında məhkəmə qətnamələrinin qarşılıqlı tanınması və icrası ilə bağlı önəmli qərardad qəbul olunmuşdur. Belə ki, Bremen Əyalət Məhkəməsi 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-2(81)-1520/2016 saylı iş üzrə 21 dekabr 2016-cı il tarixli qətnaməsinin  (bundan sonra “Qətnamə”) tanınması və məcburi icrası barədə qərardad çıxarmışdır. Almaniyada Avropa İttifaqı xaricindəki dövlətlərdə qəbul olunan məhkəmə qətnamələrinin tanınması və icrası (1) Almaniyanın üzv…
03 aprel 2020-ci il tarixində Almaniya Federativ Respublikası (bundan sonra “Almaniya”) ilə Azərbaycan Respublikası (bundan sonra “Azərbaycan”) arasında məhkəmə qətnamələrinin qarşılıqlı tanınması və icrası ilə bağlı önəmli qərardad qəbul olunmuşdur. Belə ki, Bremen Əyalət Məhkəməsi 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-2(81)-1520/2016 saylı iş üzrə 21 dekabr 2016-cı il tarixli qətnaməsinin  (bundan sonra “Qətnamə”) tanınması və məcburi icrası barədə qərardad çıxarmışdır. Almaniyada Avropa İttifaqı xaricindəki dövlətlərdə qəbul olunan məhkəmə qətnamələrinin tanınması və icrası (1) Almaniyanın üzv…
Torpedolar dəniz döyüşlərində düşməni zərbənin haradan və nə zaman gəldiyini müəyyən etməyə macal tapmamış suyun dibinə yollamaq üçün istifadə olunurdular. Yazıda yurisdiksiya məsələlərində torpedo kimi istifadə olunan bir mexanizmi müzakirə edəcəyik. İtaliya məhkəmə sisteminin ləngliyinə görə ad-san qazanmış bir ölkədir. İtaliya məhkəmələrinin bu cəhətindən patent hüququ mübahisələrində çox yüksək səviyyədə istifadə olunurdu.1 Belə ki, hüquq pozan tərəf hüquq sahibinin onu daha operativ məhkəmə sisteminə malik ölkədə məhkəməyə verəcəyindən ehtiyat edib işi yubatmaq üçün əvvəlcədən…
Torpedolar dəniz döyüşlərində düşməni zərbənin haradan və nə zaman gəldiyini müəyyən etməyə macal tapmamış suyun dibinə yollamaq üçün istifadə olunurdular. Yazıda yurisdiksiya məsələlərində torpedo kimi istifadə olunan bir mexanizmi müzakirə edəcəyik. İtaliya məhkəmə sisteminin ləngliyinə görə ad-san qazanmış bir ölkədir. İtaliya məhkəmələrinin bu cəhətindən patent hüququ mübahisələrində çox yüksək səviyyədə istifadə olunurdu.1 Belə ki, hüquq pozan tərəf hüquq sahibinin onu daha operativ məhkəmə sisteminə malik ölkədə məhkəməyə verəcəyindən ehtiyat edib işi yubatmaq üçün əvvəlcədən…